Beranda

Selamat datang di situs baru Anda! Anda dapat menyunting halaman ini dengan mengeklik link Sunting. Untuk informasi selengkapnya tentang kustomisasi situs, lihat http://learn.wordpress.com/

Tulisan Terakhir

ƒíɾՏԵ flying

14 Desember 2016 ѧʟһѧmԀuʟıʟʟѧһ, sєţєʟѧһ mєňuňɢɢu sєҡıѧň ʟѧmѧ.. єѧѧ 😁😁 ѧҡһıяňʏѧ ţıɞѧ juɢѧ. sєҡıţѧя jѧm 8ѧň, ҡѧmı ɞєяѧňɢҡѧţ Ԁѧяı pєmѧʟı mєňuju ҡє ɞѧňԀѧяѧ Ԁєpѧţı ѧmıя Ԁı pѧňɢҡѧʟpıňѧňɢ. pѧpѧ ʏѧňɢ ňɢѧňţєяıň pѧҡє moţoя. Sampe Ԁısѧňѧ sєҡıţѧя jѧm 9ѧň. ňuňɢɢu 45mєňıţѧň. ԀѧԀѧһ-ԀѧԀѧһѧň sѧmѧ pѧpѧ. ċһєċҡ ıň Ԁı ċouňţєя ċıţıʟıňҡ. Ԁєɢ-Ԁєɢѧň ɞѧňɢєţ. mєňuňɢɢu Ԁı яuѧňɢ ţuňɢɢu, ɞєяjumpѧ Ԁєňɢѧň … Lanjutkan membaca ƒíɾՏԵ flying

Pos blog pertama

Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika ingin, Anda dapat menggunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai alasan Anda memulai blog ini dan rencana Anda dengan blog ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, bertanyalah kepada orang-orang yang ramah di forum dukungan.

ck

Finally setelah beberapa bulan vakum (eaa), i'm come back. Cerita klasik. Dengan Oppaku yang cute sebagai pemeran utamanya. Semoga tetap ada yang suka. Entah kenapa sehabis baca ff dia malh bikin kangen sosoknya aja. Oke langsung aja.Cast: Cho Kyuhyun, Park Hyerin. And other cast.Length: 1/?Genre: Romantice, Young Adult, Hurt, Time Traveler, Fantasy— Seoul 2016–Hyerin menaiki … Lanjutkan membaca ck

More Posts